Οικολογία

Στο σχολείο μας ενθαρρύνουμε και προωθούμε την ανακύκλωση διαφόρων υλικών. Τα παιδιά, σε συνεργασία με τους γονείς τους, μπορούν να φέρνουν στο σχολείο ανακυκλώσιμα υλικά όπως μπαταρίες, χαρτί, μελάνια εκτυπωτών, πλαστικά καπάκια, PMD κ.λ.π.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Σχολείο μας τη φετινή σχολική χρονιά, 2017-2018, συμμετέχει στο πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία" με το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διοργανώσαμε διαγωνισμό αφίσας για την ανακύκλωση

Διοργανώσαμε διαγωνισμό κατασκευής με ανακυκλώσιμα υλικά

Διοργανώσαμε ενημέρωση για την Ανακύκλωση και εκστρατεία συλλογής P.M.D.

Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων οργανώθηκε και προσφέρθηκε υγιεινό πρόγευμα σε όλα τα παιδιά

 

Το Σχολείο μας τη  σχολική χρονιά, 2016-2017, συμμετέχει στο πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία" με το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Επιτροπή «Οικολογικού Σχολείου».

Γιαννούλα Κυπρή,   Συντονίστρια, υπεύθυνη οργάνωσης δράσεων και επικοινωνίας
Δέσποινα Τσικκίνη,   Β.Συντονίστρια, υπεύθυνη οικολογικού κώδικα
Ευθυμούλα Ιωάννου,  Μέλος, υπεύθυνη πινακίδας κεντρικής και τάξεων
Μαρία Αντωνίου,  Μέλος, υπεύθυνη υλικού
Ηρούλα Ονισηφόρου,  Μέλος, υπεύθυνη οργάνωσης επισκέψεων


Στόχοι «Οικολογικού Σχολείου»:

1. Να γνωρίσουν το νερό και τη σημασία του στη ζωή μας (χρήσεις του).
2. Να εντοπίσουν το πρόβλημα της λειψυδρίας παγκόσμια αλλά και συγκεκριμένα στην Κύπρο.
3. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τρόπους εξοικονόμησης του νερού στο σπίτι και στο σχολείο.
4. Να ενημερώσουν την οικογένειά τους και την κοινότητά  τους, για την εξοικονόμηση νερού, με διάφορες δράσεις.
5. Να βοηθήσουν στη σύνταξη του Οικολογικού Κώδικα.


Επισκέψεις - Δραστηριότητες:

1. Υδατοπρομήθεια
2. Μετεωρολογική Υπηρεσία
3. Επίσκεψη σε φράγμα
4. Μέρα Νερού. – Δράσεις με σταθμούς.
5. Διαγωνισμός Αφίσας και Συνθήματος.
6. Δημιουργία παραμυθιού.
7. Τρίπτυχα ενημέρωσης.
8. Δημιουργία Κεντρικής πινακίδας.
9. Δημιουργία πινακίδας στις τάξεις.

Διοργάνωση Ημερίδας για το Νερό

Δημιουργία Αφίσας για την ανακύκλωση και το Νερό (Διαγωνισμός του Μαθητικού Συμβουλίου)

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά (Διαγωνισμός του Μαθητικού Συμβουλίου)

Επίσκεψη στο Μουσείο Νερού, στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας