Επικοινωνία

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 111
2224 Λατσιά
Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 481421
Τηλεομοιότυπο: 22 815325
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-latsia2-ka-lef@schools.ac.cy

 

Το σχολείο μας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων, έχει θέσει σε λειτουργία πρόγραμμα ενημέρωσης των γονιών με SMS.  Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική δήλωση και να την παραδώσουν στη Γραμματεία. 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ SMS